(Three Dyll-lites in a car along EDSA) Cush: Uy, tingnan nyo yung billboard ng BonChon Honey Citrus! Sarrrrap!! Leo: Wow, nakakagutom naman nyan, sir! Diyan na lang kaya tayo kumain? Madi: There! That’s the kind of ad that confuses me. It’s nothing but a glamorized shot of their food, then mouths start watering. It’s not Read more…